Stödförbandet är Sandviken Big Bands supporterklubb. Den bildades på ett allmänt möte i juni 1997. Föreningen har formulerat stadgar, valt styrelse och haft ett antal medlemsmöten. Av stadgarna framgår att föreningen " i samråd med Sandviken Big Band ska stöjda och underlätta orkesterns verksamhet genom att bidra praktiskt i samband med konserter, turneér och andra arrangemang". Kort sagt, verksamt bidra till att Sandviken Big Band kan fortleva som ett av landets bästa storband.

Som medlem i StödFörBandet kan Du stödja Sandviken Big Band genom att hjälpa till vid konserter och andra större arrangemang, sälja skivor, skaffa nya medlemmar och engagera nya sponsorer. Hör av dig om du har lust att hjälpa till!
Liksom tidigare har medlemmarna möjlighet att beställa förköpsbiljetter med bra rabatt till storbandets konserter. Personlig information före konserterna är en annan medlemsförmån. Ett försök med konsertvärdar/värdinnor har slagit väl ut och kommer att bli ett stående inslag i storbandets arrangemang. Vi har också hjälpt till med biljett och skivförsäljning.

Vill Du bli medlem? Ring 026 - 254517 eller E-posta bigband@hos.sandnet.se
 

StödFörBandets styrelse.

   Olle Grip                      Christina Andersson        Martin Lindfors               Nils-Erik Svensson


      Bosse Hedwall          Torbjörn Andersson      Gunnel Källström              Berndt Jarl